Bahay > Learning Hub > Blog

âAng Green Finance ay Nag-aambag sa Pagsasakatuparan ng Carbon Neutralityâ

2023-05-29

Noong ika-24-26 ng Mayo, 2023, ginanap ang SNEC Shanghai Photovoltaic Expo sa Shanghai International Convention Center (SICEC) kung saan nagtipon ang mga pambansa at internasyonal na negosyo. Dumating sila dito na may mga pinakabagong teknolohiya at kadalubhasaan sa solar energy, hydrogen energy at energy storage.